Att bli medlem i Ideella föreningen Holken

Fördelar  att vara medlem i ideella föreningen Holken.

Rabatt vid lokalhyra.

Inbjudan till Holkens stora hemlagade julkalas, först lördagen i december 

Du deltar med ditt medlemsnr. vid dragningen av medlemslotteriet

En vinst/10 medlem

En högvinst/alla medlemar

 

Önskar du bli medlem kontakta Bengt Holmqvist 070-654 49 33

Epost: holkenyxnanas@gmail.com