Loppmarknad i Holken

söndag 5 Mars

kl 9:00-14:00

info: Christina 073-366 07 61


nästa loppmarknad:

söndag 2 april


Musikcafé i Holken

Tack 

Gert Blom och Lars (lasse)Johansson

Publiken tackade med stående ovationer för en fantastisk musikupplevelse

Medlemar i Ideella föreningen Holken

Kallas till årsstämma i Holken Yxnanäs

söndag 26 mars kl 15:00

Mötesförhandlingar, filmvisning från tidigare vits aftnar.

Vi bjuder på fika.